Home Wydarzenia Recykl(ing) w Chełmie
Recykl(ing) w Chełmie

Recykl(ing) w Chełmie

1

Grupa Recykl – lider rynku zagospodarowywania zużytych opon, uzyskał pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę.

Zarząd spółki Grupa Recykl ze Śremu informuje, że 28 września 2018 roku otrzymał informację o uzyskaniu przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. prawomocnej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Chełma.  Zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego przetwarzania odpadów gumowych.

Inwestycja będzie wiązać się z wejściem w nowy, perspektywiczny rynek dodatków mineralno-asfaltowych SMA, uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, które znajdą zastosowanie m.in. w produkcji nawierzchni asfaltowych.

Spółka dokonała wyboru generalnego wykonawcy inwestycji w ramach procedury wyboru z wolnej ręki. Stało się tak, ponieważ w postępowaniu przetargowym żadna ze złożonych ofert nie spełniała warunków ogłoszenia.

Uzgodnienie istotnych warunków umowy nastąpiło 28 września. Wartość prac objętych umową wynosi prawie 10 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, a ich zakończenie planowane jest na 21 marca 2019 roku.

Pozwolenie obejmuje budowę hali produkcyjnej, budynku administracyjnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Zakład zlokalizowany będzie na terenie spółki w Chełmie przy ul. Fabrycznej 6. Powierzchnia zakładu w Chełmie wyniesie 30 tysięcy metrów kwadratowych.

Wybór wykonawcy drugiej części prac (budowa placów i boksów magazynowych, biura oraz dróg wewnętrznych) nastąpi w najbliższych tygodniach. Opisane wyżej działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy nowego zakładu w Chełmie zostały przez Recykl Organizacja Odzysku wykonane w terminach określonych w umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy kapitałowej.

Otrzymanie pozwolenia na budowę oznacza zakończenie ostatniego ważnego etapu przed startem realizacji obiektu w Chełmie. Niebawem rozpocznie się I etap prac budowlanych. Firmę, która wykona pozostałe prace chcemy wybrać do połowy listopada. Zakończenia tego etapu spodziewamy się z końcem czerwca 2019 roku. Najbliższe kwartały upłyną także pod kątem zamawiania linii technologicznej i maszyn, ale również kontynuacji kolejnych rozmów handlowych z partnerami zainteresowanymi ofertą zakładu. Naszym celem jest sprzedaż minimum 30 procent produkcji na rynkach zagranicznych – powiedział Maciej Jasiewicz, wiceprezes Zarządu Grupy Recykl.

W lipcu Grupa Recykl osiągnęła porozumienie z jednym z kluczowych kontrahentów – Pro Plast EPP – obejmujące prowadzenie wspólnej działalności poprzez spółkę Rekoplast Kompozyt. Zadaniem Recykla będzie dostarczenie podaży surowca oraz zapewnienie przedsięwzięciu zdolności kredytowej. Po stronie partnera stoi przygotowanie i uruchomienie linii oraz bieżące prowadzenie procesu produkcyjnego i sprzedażowego, czemu w dużym stopniu pomocne będzie jego wieloletnie doświadczenie i zdobyte know-how.

Więcej o spółce na jej stronie internetowej.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

Comment(1)

  1. Jest się z czego cieszyć, naiwniacy. dzięki panie prezydent co to nie wiele potrafi Chełm otrzymał następnego truciciela. Zajmijcie się sprawą spalania smieci w cementowni. Śmieci z Europy zachodniej truja mieszkańców miasta, a teraz doszedł następny truciciel. Tak wygląda rozwój tego miasta.

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *