Home Tag "recykl"

Recykl(ing) w Chełmie

Grupa Recykl – lider rynku zagospodarowywania zużytych opon, uzyskał pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę. Zarząd spółki Grupa Recykl ze Śremu informuje, że 28 września 2018 roku otrzymał informację o uzyskaniu przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. prawomocnej decyzji wydanej […]