Home Edukacja

Edukacja

Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Z dniem 15 kwietnia 2022r Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.Jest to efekt wieloletniej, ciężkiej pracy znakomitych nauczycieli, pracowników administracji i studentów. Jest również wyrazem istotnej roli Uczelni jako instytucji edukacyjnej i silnego spoiwa lokalnej społeczności. Akademia Nauk Stosowanych to bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna dostosowana […]

Jubileuszowy XXV tom „Rocznika Chełmskiego”

Jubileuszowy XXV tom „Rocznika Chełmskiego” został wydany w roku 2021 przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Staraniem redaktora naczelnego dr. hab. Roberta Kozyrskiego prof. KUL oraz całej Redakcji 1 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wpisał […]

„MłoDziK” bezkonkurencyjny

Drużyna Koła Turystycznego „MłodziK” z MDK w Chełmie w składzie: Alicja Siatka, Natalia Jarzynowska i Rozalia Filipczuk zajęła pierwsze miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Chełmie. Druga drużyna naszego koła uplasowała się na trzecim miejscu. W punktacji indywidualnej zwyciężyła Alicja Siatka, natomiast Rozalia Filipczuk, Natalia Jarzynowska i Agata Powaga znalazły się na równorzędnej trzeciej […]

Krwiodawcy z Zespołu Szkół Technicznych w Sejmu

21 października 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy oraz Dęblina. Zwiedzanie Sejmu rozpoczęło się w Sali Wszechnicy Sejmowej wykładem na temat historii polskiego parlamentaryzmu W trakcie wizyty młodzież mogła obejrzeć m.in. Salę Posiedzeń Sejmu z galerii dla publiczności, makietę kompleksu budynków sejmowych. W tym miejscu zwiedzający mieli również […]

Krwiodawcy Zespołu Szkól Technicznych

Dnia 21.09.2021 roku uczniowie klas 3PMtg, 3KEg, 3GIg, 3MSg, 4KE, 4MS oddali honorowo krew w ramach udziału Zespołu Szkół Technicznych w kolejnej edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. W Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chełmie […]

Kościół katolicki wobec uchodźców oraz biblijne wskazówki dla wiernych

W katolickiej nauce społecznej ważne miejsce zajmuje stosunek do kwestii migracji i uchodźstwa. „Konstytucja apostolska o duchowej opiece nad emigrantami” wydana w 1952 roku mówi o potrzebie pomocy osobom migrującym, wygnanym z własnej ojczyzny, uciekającym z niej lub szukających schronienia. Zwraca również uwagę, że zasada ta jest niejako wpisana w chrześcijaństwo, uchodźcami byli przecież główne […]

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku […]

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia od kilkunastu lat obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W Polsce całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci udało się wprowadzić po długiej parlamentarnej batalii dopiero w 2010 roku. Mimo to bicie dzieci dla wielu Polaków nadal uchodzi za aprobowaną metodę wychowawczą. Teraz, w związku z epidemią koronawirusa, w szczególnie […]

Małe wielkie serca dla medyków

Drodzy medycy i wszyscy pracownicy służby zdrowia! Za wasze zaangażowanie i poświęcenie w walce o zdrowie pacjentów z całego serca chciałyby podziękować dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie. Pragnąc w symboliczny sposób pokazać, jak bardzo doceniają pracę przedstawicieli zawodów medycznych i są im za to wdzięczni, przedszkolaki w trybie zdalnego domowego przedszkola pod […]