Home Edukacja

Edukacja

Bezpieczny przedszkolak

W Przedszkolu Miejskim nr 12 w Chełmie zorganizowano V edycję międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Bezpiecznie przez cały rok”. W konkursie wzięły udział cztero- i pięciolatki z 13 chełmskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych. Konkursowym zmaganiom przedszkolaków towarzyszyło kształtowanie pozytywnych postaw i właściwych zachowań dzieci w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, promowanie recytatorskich zdolności oraz integracja chełmskiej społeczności przedszkolnej. […]

Piknik pod Gwiazdami

W 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu na II Piknik pod Gwiazdami uczniów oraz wszystkich miłośników kosmosu zaprasza Szkoła Podstawowa w Dorohusku we współpracy z Planetarium Astropark. 10 maja (piątek) o godz. 17.00 przy szkole w Dorohusku (od strony hali sportowej) zaplanowano obserwację Słońca. Następnie około godz. 20.30 rozpocznie się obserwacja nocnego nieba. Obserwacje będą […]

„Chełm – moja mała ojczyzna”

W ramach realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie programu edukacji patriotycznej „Przedszkolak duży czy mały to patriota doskonały” z inicjatywy dyrektor Wiesławy Bronisz i nauczycielek Lilli Kicińskiej oraz Marzanny Piech zorganizowano międzyprzedszkolny konkurs literacko-plastyczno-recytatorski „Chełm – moja mała ojczyzna”. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie krótkiego wiersza o mieście Chełmie, wykonanie pracy plastycznej ilustrującej […]

Pożegnanie absolwentów w ZST

Kolejny rocznik absolwentów opuścił szacowne mury najstarszej chełmskiej szkoły technicznej. W ostatni piątek kwietnia uroczyście pożegnano uczniów kończących naukę w Zespole Szkół Technicznych. Spotkanie tradycyjnie zainaugurowano wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Barbara Baluk, serdecznie podziękowała uczniom za cztery lata wytrwałej pracy, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, kształcenie umiejętności i […]

Przyszli innowatorzy z Zespołu Szkół Technicznych

Drużyna z Technikum Mechatronicznego Zespołu Szkół Technicznych, w składzie: Radosław Berbeć, Bartosz Kaniewski, Patryk Wygadańczuk, zwyciężyła w eliminacjach XXXIX Finału Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczniowie, przygotowujący się do olimpiady pod kierunkiem Elżbiety Lipskiej, zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu problemów ochrony własności przemysłowej w warunkach europejskiej gospodarki rynkowej, zgłaszania projektów wynalazczych do Urzędu […]

Erasmus+: Źródła Czystej Wody dla Przyszłości Europy

W kwietniu w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Uhrze gościła międzynarodowa grupa młodzieży ze szkół z Bułgarii, Turcji i Włoch z Europejskiego Programu ERASMUS+. W ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk polscy i zagraniczni uczniowie uczestniczyli w inspirowanym gospodarką wodną realizowaną na terenie Gminy Chełm i miasta Chełm projekcie edukacyjnym „Źródła […]

W nauczycielskim świecie źle

Źle jest w nauczycielskim zawodzie, gorzej, niżby się wydawać mogło. (…) Nauczycielstwo pauperyzuje się, spada pod względem materialnym na najniższy szczebel pozycji społecznej – do roli zapomnianego bakałarza, tkwiącego gdzieś na marginesie społecznego życia. Jest to fakt, który boli i upokarza nauczycielstwo, a boleć winien i społeczeństwo. Bo konsekwencje tego stanu rzeczy są większe niżby […]

Tydzień z Internetem 2019 – nie daj się fake newsom

„Tydzień z Internetem 2019” (All Digital Week) to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową All Digital, której celem jest popularyzacja odpowiedzialnego korzystania z internetowych zasobów wiedzy. Koordynatorem polskiej edycji akcji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Coraz więcej informacji dostępnych w Internecie jest niewiarygodnych – celowo lub nieświadomie sfałszowanych, dlatego motywem przewodnim tegorocznej, dziewiątej już edycji […]

Z techniką w przyszłość

Kilkuset uczniów klas trzecich gimnazjów oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych wzięło udział w dniu otwartym zorganizowanym w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu mieli okazję poznać zarówno ofertę edukacyjną, jak i atmosferę najstarszej chełmskiej szkoły technicznej. W roku szkolnym 2019/2020 ZST proponuje młodzieży do wyboru osiem ciekawych i rozwijających pasje kierunków […]

Bezpłatne szkolenia żeglarskie

Cykl bezpłatnych szkoleń żeglarskich „Chełmianie żeglują”organizuje Chełmski Dom Kultury i Klub Żeglarski Chełm. Początek 23 marca. Otwarte spotkania pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka będą odbywały się od 23 marca 2019 do 13 kwietnia, przez cztery kolejne weekendy w kawiarni DeCaffencja (w przypadku dużego zainteresowania spotkanie zostanie przeniesione do sali widowiskowej ChDK). Uczestnicy będą […]