Home Tag "Zespół Szkół Technicznych w Chełmie"

328 litrów młodej krwi

294 uczniów z ośmiu chełmskich szkół oddało 328 litrów krwi w ramach XVI turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Pierwsze miejsce w Polsce za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa i trzecie miejsce w okręgu lubelskim pod względem ilości oddanej krwi zajęło prężnie działające pod opieką Mariusza Śliwy koło PCK z Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. W dzieleniu […]

31 sierpnia- 42. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i narodzin „Solidarności”

Przyszli innowatorzy z Zespołu Szkół Technicznych

Drużyna z Technikum Mechatronicznego Zespołu Szkół Technicznych, w składzie: Radosław Berbeć, Bartosz Kaniewski, Patryk Wygadańczuk, zwyciężyła w eliminacjach XXXIX Finału Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczniowie, przygotowujący się do olimpiady pod kierunkiem Elżbiety Lipskiej, zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu problemów ochrony własności przemysłowej w warunkach europejskiej gospodarki rynkowej, zgłaszania projektów wynalazczych do Urzędu […]

31 sierpnia- 42. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i narodzin „Solidarności”

Z techniką w przyszłość

Kilkuset uczniów klas trzecich gimnazjów oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych wzięło udział w dniu otwartym zorganizowanym w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Zainteresowani zdobyciem atrakcyjnego zawodu mieli okazję poznać zarówno ofertę edukacyjną, jak i atmosferę najstarszej chełmskiej szkoły technicznej. W roku szkolnym 2019/2020 ZST proponuje młodzieży do wyboru osiem ciekawych i rozwijających pasje kierunków […]

31 sierpnia- 42. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i narodzin „Solidarności”