Home Edukacja Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm w 2019 roku
Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm w 2019 roku

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm w 2019 roku

0

Przypominamy, że jest możliwość ubiegania się o stypendia sportowe Prezydenta Miasta Chełm na 2019 rok.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miasta Chełm. Określa ona zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendium, a także jakie wyniki sportowe brane są pod uwagę przy udzielaniu stypendium. Przyznawane będą za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 roku. Mogą otrzymać je zawodnicy, którzy zdobyli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski o stypendium, które stanowią załącznik do uchwały może składać zawodnik lub klub sportowy, którego jest on członkiem, ponadto rodzic lub prawny opiekun – jeżeli sportowiec jest niepełnoletni.

O stypendium mogą ubiegać się następujący zawodnicy:

1. zrzeszeni w klubach sportowych działających na terenie miasta Chełm,
2. uprawiający dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską,
3. posiadający licencję odpowiedniego polskiego związku sportowego.

Wnioski należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub drogą pocztową w terminie do 31 grudnia 2018 r., na adres:
Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wniosku pocztą. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki w pok. 17A (tel. 82 565 01 58).

Załącznik nr 1 – Uchwała Nr XXXIV/391/13 Rady Miasta Chełm z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Załącznik nr 2 – Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego Prezydenta Miasta Chełm oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zawierające dane do zeznania podatkowego i informację o numerze konta bankowego.

Więcej artykułów tutaj.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *