Home Wydarzenia Ratujmy Polesie przed kopalniami
Ratujmy Polesie przed kopalniami

Ratujmy Polesie przed kopalniami

0

Polesie zagłębiem turystyki i rekreacji, rolnictwa i produkcji regionalnej żywności oraz energetyki odnawialnej, a nie zagłębiem węgla kamiennego – zaapelowała do Ministerstwa Środowiska Partia Zieloni, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie planów budowy kopalni węgla kamiennego na tym obszarze.

Najcenniejsze zasoby Polesia to nie węgiel, ale nieskażone środowisko, unikatowe bogactwo fauny i flory, tereny rolnicze oraz największe nasłonecznienie w kraju. Kilkadziesiąt kilometrów od Lublina znajdują się tereny, które skupiają w sobie więcej form ochrony przyrody niż Puszcza Białowieska. I na tym obszarze od kwietnia 2004 do stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska wydało już 12 koncesji na wydobycie, poszukiwanie bądź rozpoznanie złóż węgla kamiennego.

Budowa na Polesiu kolejnych, obok już istniejącej Bogdanki, szybów i kopalni węgla nieodwracalnie zmieni przyrodę pojezierza – czytamy we wniosku Rady Krajowej Partii Zieloni. Szkody górnicze dotkliwie wpłyną na jakość życia mieszkańców, powodując susze na terenach drenowanych z wody, a w innych miejscach zalania i podtopienia. Tereny podmokłe, w tym unikatowe bagna najprawdopodobniej wyschną, a kilkadziesiąt gatunków ptaków i zwierząt z Polskiej Czerwonej Księgi zostanie zagrożonych wyginięciem. Intensywny transport, hałas i hałdy odpadów pokopalnianych sprawią, że Polesie po latach wydobycia węgla przestanie być ostoją przyrody, a mieszkańcy i samorządy zostaną obciążeni kosztami naprawy szkód.

W obliczu grożącej katastrofy klimatycznej wydawanie kolejnych koncesji poszukiwawczych czy wydobywczych na obszarach najcenniejszych przyrodniczo, podlegających ochronie Partia Zielonych uznaje za rabunkowe podejście do polskiej przyrody i przyszłości. Wzywa więc Ministerstwa Środowiska o zaniechane, zaprzestanie wydawania kolejnych koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie czy wydobywanie na terenie Polesia złóż węgla kamiennego.

Na liście najcenniejszych obszarów polskiej przyrody na Polesiu Zachodnim, których istnienie jest zagrożone planami budowy nowych kopalni i wydobycia węgla kamiennego znajdują się: Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierza Łęczyńskiego, Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Korytarz Ekologiczny „Dolina Świnki”, Rezerwat Przyrody „Bachus”, Rezerwat Przyrody „Serniawy”, Obszar Ramsar (obszar wodno-błotny o międzynarodowym znaczeniu), Ostoja Ptaków i Różnorodności Biologicznej, kilkanaście ostoi Natura 2000 oraz Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” wpisany na światową listę UNESCO.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *