Home Wydarzenia Promocja wydawnictw Stowarzyszenia Rocznik Chełmski
Promocja wydawnictw Stowarzyszenia Rocznik Chełmski

Promocja wydawnictw Stowarzyszenia Rocznik Chełmski

0

Tom XXII „Rocznika Chełmskiego” wydany w 2018 r. przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie został podzielony na siedem obszernych rozdziałów – Artykuły, Z zagranicy, Człowiek i środowisko, Materiały, Z żałobnej karty, Recenzje, Kronika, Listy do redakcji.

Pomiędzy poszczególnymi artykułami oraz na ostatnich stronach zamieszczone zostały zdjęcia przedstawiające Chełm w latach 60. autorstwa fotografa Lecha Radwańskiego. Czasopismo liczy 551 stron, na których ponad czterdziestu autorów opublikowało swoje prace. „Rocznik Chełmski” zastał wydrukowany w nakładzie 350 egzemplarzy.

Ponadto został wydany tom 7. Biblioteki Rocznika Chełmskiego – publikacja Adama Puławskiego: Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Liczącą ponad 850 stron książkę, autor podzielił na dwie obszerne części: Wiedza o eksterminacji ludności żydowskiej i reakcja Rządu RP na uchodźstwie, Delegatury Rządu RP na Kraj oraz AK w czasie trwania „wielkiej akcji” w getcie warszawskim (22 lipca – 12 września 1942 r.). Losy opracowań (lipiec–listopad 1942 r.) oraz Reakcja na eksterminację Żydów do wybuchu powstania w getcie warszawskim. Publikacja wydana została w ramach Centralnego Programu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”.

W dziale Artykuły „Rocznika Chełmskiego” znajdują się publikacje: Stanisława Gołuba, Katarzyny Kuźniarskiej, Magdaleny Mąki: Nieznani żołnierze rosyjscy polegli podczas I wojny światowej w Wólce Czułczyckiej, gmina Chełm. Studium archeologiczno–historyczno–antropologiczne; Sławomira Braniewskiego: Dzieje parafii unickiej pw. Najświetniejszej Marii Panny i św. Onufrego w Siedliszczu; Mirosława Majewskiego: Teatr Ziemi Chełmskiej – profesjonalny czy amatorski; Zbigniewa Lubaszewskiego: Wyzwolenie Chełma w 1918 r. w relacjach uczestników; Adama Puławskiego: Urzędy powiernicze w Chełmie w okresie II wojny światowej, Sylwii Maleszak: Opieka nad matką i dzieckiem w powiecie chełmskim w latach 1944–1956; Artura Borzęckiego Referendum ludowe z 30 czerwca 1946 r. na terenie powiatu krasnostawskiego; Henryka Kucharuka: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, Ryszarda Suduła: Ramy administracyjne i uregulowania prawne dotyczące zagospodarowania i ochrony granicy państwowej w procesie przystępowania do strefy Schengen; Stanisława Dubaja: RETURS ACQUIS. Polityka powrotowa Unii Europejskiej na przykładzie działalności instytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale Z zagranicy opublikowali swoje artykuły: ОКСАНА ДОБРЖАНСЬКА: РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВІ СТАНОМ НА ПОЧАТОК 2018 РОКУ; OLEH KOZACHUK: The Institutionalization of French Canadians’ Ethnic Mobilization; PAVLO KATERYNCHUK: Challenges of Russia’s information policy in Central and Eastern European Countries’; Лариса Коврик-Токар: Любов Мельничук:Інформаційна безпека України в контексті російсько-української інформаційної війни; Вікторія Мартинюк: Державне регулювання імміграційних процесів в Італії.

Rozdział Człowiek i środowisko zawiera siedem artykułów: Ignacego Kitowskiego: Rozmieszczenie i liczebność gawrona Corvus frugilegus w powiecie chełmskim; Jacka Cymermana: Ocena zagrożenia migracji populacji szarańczy wędrownej (LOCUSTA MIGRATORIA) na Lubelszczyźnie w kontekście warunków temperaturowych; Małgorzaty Stryjeckiej: Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodów z Lubelszczyzny oraz Ocena zawartości składników mineralnych i bioaktywnych oraz właściwości przeciwutleniajacych pokrzywy zwyczajnej (URTICA DIOICA L.) zebranej na terenie Chełma; Moniki Litwin, Haliny Lipińskiej, Ewy Stamirowskiej-Krzaczek, Wojciecha Lipińskiego: Ocena potencjału wypoczynkowego terenów zieleni w Chełmie; Ewy Stamirowskiej-Krzaczek, Olgi Frycz, Haliny Lipińskiej: Wpływ płatności bezpośrednich na poprawę warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych w wybranych powiatach województwa lubelskiego; Ewy Kiszowara, Haliny Lipińskiej, Rafała Kornasa, Wojciecha Lipińskiego: Osiedla zamknięte – nowy obyczaj na przykładzie Chełma i Lublina.

W Materiałach znajduje się sześć prac: Tomasza Dzieńkowskiego, Stanisława Gołuba: Badania archeologiczne na Wysokiej Górce w Chełmie w sezonie 2016, Andrzeja Czarnockiego; Roberta Kozyrskiego: PKWN W Chełmie? Na podstawie protokołów posiedzeń Delegatury KRN dla terenów wyzwolonych i PKWN z lipca 1944 r. Materiały; Natalii Jędruszczak: Szkaplerze z symbolami Męki Pańskiej pozyskane podczas badań archeologicznych bazyliki pw. Narodzenie NMP w Chełmie; Andrzeja Bronickiego, Jerzego Libery, Łukasza Rejniewicza, Marka Lalaka: Krzemienie do mechanicznego krzesania ognia – nowożytne źródła archeologiczne do badań historii Chełma; Andrzeja Czarnockiego: Husynne w 1716 r. Testament Antoniego Bartłomieja Czarnockiego; Stanisława Lipińskiego: Przyczynek do dziejów dóbr Żulin we władaniu rodów arystokratycznych w XIX wieku.

W dziale Z Żałobnej karty zostało zamieszczone pożegnanie Witolda Sulimierskiego wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia Rocznik Chełmskiego oraz Stanisława Błaszczuka – członka redakcji.

Ponadto w Roczniku zostały opublikowane recenzje autorstwa Roberta Kozyrskiego oraz Pawła Kiernikowskiego.

W związku z 22. wydaniem „Rocznika Chełmskiego” w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie 25 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 będzie miała miejsce uroczysta promocja publikacji.

Spotkaniu będzie towarzyszyć promocja tomu 7. Biblioteki Rocznika Chełmskiego autorstwa Adam Puławski pt. Wobec „niespotykanego w dziejach mordu” Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie promujące kolejne wydanie „Rocznika Chełmskiego”oraz 7. tomu Biblioteki Rocznika Chełmskiego.

Więcej wydarzeń tutaj.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *