Home Wydarzenia Czym oddychamy w Chełmie?
Czym oddychamy w Chełmie?

Czym oddychamy w Chełmie?

0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie poinformował o wystąpieniu w 2018 roku przekroczenia dopuszczalnego w ciągu 24 godzin w powietrzu średniego stężenia pyłu PM 10 w stacji pomiarowej w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej 64. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 liczba dobowych stężeń przewyższających dopuszczalną wartość 50 µg/m3  była wyższa od dopuszczalnych 35 dni w roku i wyniosła 40 dni.

Wniosek z tego taki, że mieszkańcy Chełma statystycznie w ubiegłym roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem aż o 5 dni ponad normę! Przekroczenia stężeń dobowych występowały głównie w okresie sezonu grzewczego i spowodowane były przez emisję powstałą ze spalania paliw oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza). Obszar, na którym wystąpiło przekroczenie stężeń pyłów PM 10, szacunkowo obejmował 35 km kw., a liczbę osób narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem na tym obszarze oszacowano na 63 333.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wszystkim krajom ograniczenie średniego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 do wartości poniżej 20 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, a w przypadku pyłu PM 2,5 do wartości poniżej 10 mikrogramów na metr sześcienny. W Polsce poziomy substancji w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. , zgodnie z którym dobowa (średnia z 24 godzin) wartość dopuszczalna poziomu pyłu zawieszonego PM 10 wynosi 50 µg/m3, a  wartość dopuszczalna średnioroczna 40 µg/m3. Tyle teoria.

W Polsce obowiązek informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia stanu alarmowego powstaje  przy poziomie stężenia zanieczyszczeń, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności. Dla pyłu PM 10 przyjmuje się jednak jako średnie stężenie w powietrzu w ciągu 24 godzin wartość aż 200 µg/m3, czyli czterokrotnie wyższą niż dopuszczalną wartość zanieczyszczeń. Poziom alarmowy z kolei ogłaszany jest wówczas, gdy nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, tzn. gdy wartość uśredniana w ciągu 24 godzin dla pyłu zawieszonego PM 10 wynosi 300 µg/m3.

Czym tak naprawdę oddychamy w Chełmie? Na bieżąco na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska można śledzić stężenie pyłów PM 10 mierzonych przez stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Połanieckiej w Chełmie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/chart/11360

Skala zanieczyszczenia powietrza (PM 10 – µg/m3 w ciągu 24 h) jest następująca:
0-20 – bardzo niskie
20-60 – niskie
60-100 – średnie
100-140 – wysokie
140-200 – bardzo wysokie
200 – próg alarmowy.

Pomiary zlokalizowanej wśród bloków stacji przy ul. Połanieckiej, w relatywnie najmniej narażonej na zanieczyszczenia powietrza części Chełma, choć nie przekraczają średniodobowego progu alarmowego, w niektóre dni o określonych porach oscylują w okolicach wartości 200 µg/m3. Statystycznie jakość powietrza przy ul. Połanieckiej mieści się wprawdzie w dobowej normie, ale w pewnych godzinach nawet tam bywa ono bardzo zanieczyszczone. Obowiązku informowania o tym fakcie nie ma, mimo iż w tym czasie zdecydowanie należałoby zalecać unikanie przebywania na tzw. świeżym powietrzu.

Oczywiście pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza z ul. Połanieckiej, w żadnym stopniu nie odzwierciedlają realiów permanentnie spowitych w duszącym smogu chełmskich osiedli domów jednorodzinnych. Poza tym chełmskie stacje przy ul. Jagiellońskiej i Połanieckiej monitorują tylko stężenie pyłu PM 10, ale już nie dużo groźniejszego pyłu PM 2,5.

Pył PM 10 jest mieszaniną cząstek substancji organicznych i nieorganicznych o średnicy do 10 mikrometrów, pył PM 2,5 – cząstek o średnicy do 2,5 mikrometra. Tymczasem pyły z zanieczyszczonego powietrza trafiają nie tylko do naszych płuc. Te mniejsze przenikają do krwiobiegu, przyczyniając się do rozwoju wielu groźnych schorzeń, takich jak niedokrwienna choroba serca, choroby naczyń krwionośnych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz raka płuc.

Opr. Kamirianna

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *