Home Wydarzenia Grupa Recykl: zakład produkcyjny w Chełmie ruszy jeszcze w tym roku
Grupa Recykl: zakład produkcyjny w Chełmie ruszy jeszcze w tym roku

Grupa Recykl: zakład produkcyjny w Chełmie ruszy jeszcze w tym roku

0

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału, a rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpi w jeszcze przed końcem roku.

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, zrealizowała pierwszy etap inwestycji związanej z budową zakładu produkcyjnego w Chełmie. W ostatnich dniach przeprowadzony został odbiór hali produkcyjnej oraz nabyta nieruchomość, na której powstaje nowy zakład. Grupa Recykl otrzymała również wpłatę całości ceny z tytułu emisji akcji oraz podpisała umowy kredytowe, zapewniając pełne finansowanie budowy. Grupa zawarła już umowy z wykonawcami prac oraz z dostawcą linii produkcyjnej. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału, a rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpi w jeszcze przed końcem roku.

Grupa Recykl w marcu br. przeprowadziła prywatną subskrypcję akcji serii F, w cenie emisyjnej 21,80 zł. Akcje nowej emisji zostały zaoferowane jednemu inwestorowi indywidualnemu. Spółka pozyskała w ten sposób 6 mln zł. Kapitał zakładowy został podniesiony o 20 proc.

Zgodnie z założeniami zamknęliśmy tworzenie struktury finansowania budowy nowego zakładu w Chełmie. Produkcja rozpocznie się już za kilka miesięcy, co dla Grupy Recykl oznacza skokowy wzrost skali działalności i otwarcie nowych możliwości, zwłaszcza na atrakcyjnym rynku innowacyjnych dodatków gumowych SMA do asfaltów. Ostatnie dni to kolejne postępy w projekcie: 6 maja zakończyliśmy budowę hali produkcyjnej, a 2 dni później nabyliśmy nieruchomość w Chełmie, na której jest zlokalizowany budowany zakład – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl

Z kolei z końcem kwietnia Grupa Recykl uzgodniła z ING Bankiem Śląskim warunki umów kredytowych dotyczących finansowania inwestycji. Umowy obejmują kredyt inwestycyjny w wys. 21,2 mln zł, udzielony na okres 10 lat, prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji z PARP w wys. 17,4 mln zł (maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku) oraz przejściowe finansowanie obrotowe w wys. 3 mln zł do końca 2020 roku. Po wpływie środków z emisji akcji stanowiących połowę wkładu własnego (50 proc. z 10,3 mln zł) oraz po nabyciu nieruchomości w Chełmie, Spółka spełniła warunki uruchomienia kredytów.

Zakończona sukcesem emisja akcji i podpisanie umów kredytowych to wyrazy zaufania naszego nowego akcjonariusza oraz banku finansującego, wskazujące na potencjał biznesowy projektu w Chełmie. Dziękujemy i jesteśmy pewni, iż przedsięwzięcie będzie korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron – dodaje Maciej Jasiewicz

Zakład w Chełmie

W skład nowego zakładu produkcyjnego w woj. lubelskim będzie wchodzić nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała infrastruktura obiektu. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 51,5 mln zł, z czego główne składowe kosztu dotyczą linii produkcyjnej (25,5 mln zł) oraz prac budowlanych w wys. 21 mln zł (podzielonych na etapy: wartość pierwszego wyniosła 10 mln zł; drugiego: 11 mln zł). W strukturze finansowania 20 mln zł stanowi dotacja PARP, 21,2 mln zł – kredyt inwestycyjny, pozostała część to środki własne Spółki, w tym 6 mln. zł. pochodzące z emisji akcji.

W założeniach, przeznaczeniem przynajmniej 1/3 wielkości produkcji będzie sprzedaż zagraniczna, głównie do Niemiec, Czech, Białorusi i Ukrainy. Rozmawiamy z partnerami zagranicznymi i widzimy zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty – podsumowuje Maciej Jasiewicz.

Zlokalizowana w Chełmie linia produkcyjna będzie dedykowana m.in. do wytwarzania innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych z wykorzystaniem materiałów uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, niezbędnych w budowie nawierzchni asfaltowych. Nowymi produktami mogą być zainteresowane firmy budujące nawierzchnie asfaltowe. Badania prowadzone w minionych latach wskazują na zwiększoną odporność na koleinowanie, działanie wody czy przemarzanie nawierzchni drogowych. Produktami tradycyjnymi z kolei mogą być zainteresowani wytwórcy wyrobów gumowych oraz kompozytów polimerowogumowych, głównie dla rynku automotive, wytwórcy nawierzchni sportowych oraz cementownie i odlewnie żeliwa.

Perspektywy 2019 roku oceniamy dobrze. Słabsze wyniki finansowe I kwartału to mix wyższych kosztów operacyjnych połączonych z niższym wzrostem sprzedaży wynikającym z późniejszego niż w 2018 roku rozpoczęcia sezonu zakupowego, zwłaszcza przez producentów wyrobów gotowych. Liczymy na korzystne perspektywy rynkowe w kolejnych kwartałach roku. Co więcej, rozpoczynamy działalność operacyjną naszej spółki Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o., a w IV kwartale rozpocznie pracę nowy zakład produkcyjny w Chełmie – uzupełnia Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

Czym zajmuje się Grupa Recykl?

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *