Home Wydarzenia Ewa Jaszczuk: Centralizacja władzy to zły kierunek
Ewa Jaszczuk: Centralizacja władzy to zły kierunek

Ewa Jaszczuk: Centralizacja władzy to zły kierunek

1

My, mieszkańcy wspólnot i samorządowcy, wiemy najlepiej jakie są nasze priorytety. – mówi w rozmowie Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, radna sejmiku województwa lubelskiego.

*Wywiad z Ewą Jaszczuk ukazał się w pierwszym papierowym wydaniu specjalnym Wirtualny Chełm, dostępnym bezpłatnie na terenie miasta.

Jest Pani od samorządowcem. Pani Ewo, jak Pani postrzega działalność samorządu i zbliżające się wybory?

Tegoroczne wybory przypadają w 100-lecie polskiej niepodległości i wspólnie zadecydujemy co się będzie działo w naszym regionie, jaką pozycję i rolę będzie odgrywał samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Obecnie mamy do czynienia z centralizacją władzy. Uważam, że to zły kierunek, a to my mieszkańcy naszych wspólnot i samorządowcy wiemy najlepiej co nam potrzeba i jakie są nasze priorytety.

Czy może Pani tę myśl rozwinąć?

Jak najbardziej, jestem przekonana, że tylko silny samorząd i racjonalne wykorzystanie środków unijnych z perspektywy 2014-2020 i po 2020 r., jest gwarancją dalszego rozwoju naszego województwa i miasta.

Ale obecnie dysponentem środków unijnych w ramach RPO jest województwo.

Tak, zgadza się, ale dobrze by było, aby część środków finansowych 30% w ramach RPO na lata 2020-2027 była przekazana na poziom powiatów do decyzyjności i rozdysponowania.

Jakie obszary Pani zdaniem wymagają wsparcia?

Jest ich wiele… chociażby infrastruktura drogowa, sektor mieszkaniowy, przedsiębiorczość, środowisko, transport, służba zdrowia, oświata i kultura sportowa.

Skupmy się zatem na finansach. Co w tym zakresie Pani proponuje?

Mikro i małe przedsiębiorstwa wymagają zwolnienia z podatku CIT. Finanse samorządów powinny mieć zagwarantowane wpływy z części dochodów Państwa z tytułu podatku VAT, a w ślad za zadaniami zleconymi samorządom przez rząd, winny być przekazywane środki finansowe. Takie rozwiązania przyczynią się do poprawy kondycji finansowej samorządów i ich stabilizacji.

Jaką rolę zatem według Pani pełni samorząd?

Uważam, że obowiązkiem nas, samorządowców i samorządu, jest poprawa warunków życia polskich rodzin, stworzenie lepszych perspektyw dla ludzi młodych i godnych warunków życia dla seniorów. Jestem zwolenniczką inicjatywy ustawodawczej „Emerytura bez podatku”.

Seniorzy przez cały okres swej aktywności zawodowej opłacali podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Przyjęcie takiej ustawy zagwarantuje wzrost świadczeń o 25%, co zapewni im w konsekwencji godne warunki życia. Jestem zwolenniczką samorządowej Karty Seniora, za konieczne uważam wprowadzenie systemu opieki geriatrycznej i Domu Seniora w każdej gminie.

No dobrze, a co dla ludzi młodych?

I tę grupę należy objąć szczególnym zainteresowaniem i w nią zainwestować, wspierać tanie budownictwo mieszkaniowe, uruchomić program „Praca dla Młodych” – skierowany dla absolwentów szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat gwarantując im dwuletnie zatrudnienie na umowę o pracę.

Nasi mieszkańcy skarżą się na służbę zdrowia i kolejki do lekarzy specjalistów.

Jestem zdania, że należy wprowadzić nowe systemowe rozwiązania dla bezpłatnej opieki lekarskiej, zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokospecjalizowanych procedur medycznych bez zbędnych kolejek, zabezpieczyć darmową opiekę stomatologiczną dla dzieci do 18 roku życia.

Wiele mówi się również o konieczności podejmowania działań antysmogowych.

I bardzo dobrze, bo i tę sferę należy objąć szczególną troską poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwiększyć dostępność do odnawialnych źródeł energii i kontynuować działania w zakresie likwidacji azbestu.

Jestem przekonana, że tylko silny samorząd dobrze zarządzany, wydolny finansowo jest w stanie zatroszczyć się o wszystkie grupy społeczne i sprostać ich oczekiwaniom.

Specjalne papierowe wydanie Wirtualny Chełm już dostępne, całkowicie za darmo!

agata fisz chełm wywiad

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

Comment(1)

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *