Home Wydarzenia Czystsze powietrze i oszczędność energii
Czystsze powietrze i oszczędność energii

Czystsze powietrze i oszczędność energii

0

Nie przestaje bulwersować zapowiadana przez prezydenta Jakuba Banaszka – czy nie zbyt pochopna? – sprzedaż Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Niedawno miejska spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem gazu ziemnego do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zważywszy, że MPEC to drugi po cementowni chełmski zakład przemysłowy wprowadzający najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery, to dobra wiadomość dla mieszkańców.

Realizacja dofinansowanego projektu (uwzględniona w opracowanym wcześniej przez MPEC „Planie rozwoju 2019-2021”) zakłada budowę przy chełmskiej ciepłowni instalacji zasilanej gazem ziemnym złożonej z dwóch modułów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej ok. 8,8 MWe i mocy oddawanej do sieci ciepłowniczej ok. 8,2 MWt. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 32 mln zł.

Efektem ekologicznym budowy układu wysokosprawnej kogeneracji będzie spadek emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Produkowane w procesie kogeneracji ciepło częściowo zastąpi istniejące źródło ciepła oparte na węglu kamienny. Emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego będzie znacznie mniejsza niż z obecnie wykorzystywanego węgla kamiennego. Gaz ziemny charakteryzuje się ponadto niższą o połowę emisyjnością dwutlenku węgla. Nowe źródło ma zapewnić pokrycie letniego zapotrzebowania na ciepło odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wysokosprawna kogeneracja to rozwiązania technologiczne polegające na skojarzonym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej, co pozwala ograniczyć zużycie paliw do produkcji energii i jednocześnie uzyskać jej więcej. To nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale również znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


Otrzymana dotacja na budowę wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z elementów kilkuletniego planu inwestycyjnego, który musi zostać przeprowadzony w MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. Działania te są konieczne w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2023 roku nowych wymagań środowiskowych dla dużych obiektów energetycznego spalania. Globalna transformacja energetyczna i proekologiczne dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące norm emisji zanieczyszczeń zmuszają spółkę do opracowania koncepcji dostosowawczych i modernizacyjnych.

Według wstępnie opracowanego harmonogramu działań koszt realizacji inwestycji, które pozwolą sprostać wymaganiom środowiskowym, umożliwiając dalsze funkcjonowanie MPEC Sp. z o.o., i zagwarantują długoterminowe dostawy ciepła, wynosi około 90 mln zł. Na to nie stać jednak ani spółki, ani miasta Chełma. Należy więc szukać innych rozwiązań.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *