Home Kultura 155. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego
155. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego

155. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego

0

Pod koniec września br. mija 155. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego – urodzonego w Chełmie pierwszego głowy niepodległego państwa ukraińskiego w czasach najnowszych, najwybitniejszego historyka ukraińskiego, pisarza, polityka. Jubileusz ten jest wielkim wydarzeniem dla całego narodu ukraińskiego, a szczególny wymiar ma on dla Ukraińców Chełma i regionu, gdyż obchodzona będzie pamięć jednego z najwybitniejszych synów narodu ukraińskiego urodzonych w Chełmie.

26 września 2021 r. odbędą się w Chełmie Chełmskie obchody 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego. Organizatorami uroczystości są: Towarzystwo Ukraińskie, Prokatedralna Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Podlaski Instytut Naukowy, zaś współorganizatorami: Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chołmszczyna”, Fundacja Partnerstwo i Współpraca (Chełm).

Uroczystości rozpoczną się po niedzielnej Liturgii w prawosławnej cerkwi prokatedralnej św. Jana Teologa (ul. Sienkiewicza 2) ok. godz. 10.30 nabożeństwem żałobnym (panachydą) przy krzyżu pamięci Mychajła Hruszewskiego, znajdującym się przy chełmskiej cerkwi. Następnie odbędzie się uroczystość złożenia wieńców przy tablicy ku czci Mychajła Hruszewskiego (ul. Sienkiewicza 8).

Kolejnym punktem obchodów będzie Sympozjum Naukowe „Mychajło Hruszewski – postać, działalność, związki z Chełmem”. Z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego, które rozpocznie się o godz. 13.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40). Podczas sympozjum referaty wygłoszą trzej badacze: Jerzy Hawryluk (Podlaski Instytut Naukowy), dr Grzegorz Kuprianowicz (Podlaski Instytut Naukowy) oraz prof. dr hab. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Ostatnim akordem uroczystości będzie po zakończeniu sympozjum i krótkiej przerwie Uroczysty koncert z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego. Podczas koncertu wystąpią: Ukraiński Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” z Czeremchy (kierownik: Irena Wiszenko) oraz bandurzystka Joanna Kuprianowicz z Lublina. Program artystyczny o Mychajle Hruszewskim przedstawią uczniowie z międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego w Lublinie.

155-ї річниці народження Михайла Грушевського

Наприкінці вересня ц.р. випадає 155-а річниця народження Михайла Грушевського – народженого в Холмі першого глави самостійної української держави, найвидатнішого українського історика, письменника, політика. Цей ювілей – це велика подія для всього українського народу, а особливий вимір має він для українців Холма та Холмщини, адже вшановуватимемо пам’ять одного з найвидатніших синів українського народу, народженого в Холмі.

26 вересня 2021 року у Холмі відбудуться Холмські відзначення 155-ї річниці народження Михайла Грушевського. Організаторами відзначень стали: Українське Товариство, Кафедральна православна парафія св. Івана Богослова в Холмі, Підляський науковий інститут, а співорганізаторами: Почесне консульство України в Холмі, Холмська публічна бібліотека ім. Марії Пауліни Орсетті у Холмі, Львівське суспільно-культурне товариство «Холмщина», Фундація Партнерство і співпраця (Холм). Почесний патронат над заходом прийняв Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща.

Відзначення розпочнуться після недільної Літургії у православній кафедральній церкві св. Івана Богослова (вул. Сенкевича, 2) біля 10.30 год. панахидою біля хреста в пам’ять Михайла Грушевського, що знаходиться біля холмської церкви. Потім відбудеться урочистість покладання вінків до меморіальної дошки на честь Михайла Грушевського (вул. Сенкевича, 8).

Наступним пунктом відзначень стане Науковий симпозіум «Михайло Грушевський – постать, діяльність, зв’язки з Холмом». З нагоди 155-ї річниці народження Михайла Грушевського, який розпочнеться о 13:00 год. у Холмській публічній бібліотеці ім. Марії Пауліни Орсетті у Холмі (вул. Партизанів, 40). Під час симпозіуму доповіді виголосять три дослідники: Юрій Гаврилюк (Підляський науковий інститут), д-р Григорій Купріянович (Підляський науковий інститут) та проф. Ґжеґож Януш (Університет Марії Кюрі-Склодовської у Люблині).

Завершальним акордом святкувань стане після симпозіуму та невеликої перерви Урочистий концерт з нагоди 155-ї річниці народження Михайла Грушевського. Під час концерту виступатимуть: Український дитячо-молодіжний фольклорний ансамбль «Гілочка» з Черемхи (керівник: Ірина Вишенко) та бандуристка Йоанна Купріянович з Люблина. Художню програму про Михайла Грушевського запрезентують учні міжшкільних груп навчання української мови у Люблині.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *