Home Tag "transplantacja"

Transplantacja, jestem na tak

Do 8 marca należy zgłaszać uczestnictwo w programie edukacyjnym dla szkół poświęconym kwestii transplantacji. Konferencja „Transplantacja, jestem na tak” skierowana jest do nauczycieli biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowawców i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Odbędzie się 13 marca o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie przy ul. […]