Home Tag "poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów"

Zrozumieć starość

Na co dzień żadna z grup wiekowych czy społecznych nie doświadcza tylu przejawów braku empatii, obojętności, czy wręcz dyskryminacji co osoby starsze – zauważają organizatorzy kampanii społecznej „Zrozumieć starość”. Już dziś niemal jedną czwartą mieszkańców Polski stanowią osoby po 60. roku życia. Co dziesiąty senior żyje w izolacji społecznej, nie będąc podmiotem jakichkolwiek relacji. Stosunkowo […]