Home Tag "Międzynarodowy Trójstyk Literacki"

Międzynarodowy Trójstyk Literacki z chełmskim akcentem

Chełmska poetka i malarka Krystyna Igras znalazła się w gronie laureatów międzynarodowego konkursu poetyckiego na wiersz z użyciem słów z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 6 września we Włodawskim Domu Kultury podczas gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki – Włodawa 2019. Międzynarodowy Trójstyk Literacki to organizowane po raz trzeci we Włodawie, na styku […]

Myłyj, ryka, zory, żil…

Poetki i poeci i do piór! Natchnienia szukać należy w nadbużańskiej gwarze chachłackiej. Tematyka i forma wiersza dowolna, ale w utworze napisanym w języku polskim, liczącym maksymalnie 20 wersów, obowiązkowo znaleźć się powinny cztery słowa: myłyj (kochany, miły), ryka (rzeka), zory (gwiazdy), żil (żal). Termin słania poezji – 5 sierpnia 2019 roku (decyduje data stempla […]