Home Polityka Kalendarz wyborczy 2018
Kalendarz wyborczy 2018

Kalendarz wyborczy 2018

0

Chociaż same wybory samorządowe mają miejsce w październiku, to tak naprawdę kalendarz wyborczy 2018 powinniśmy zacząć już w sierpniu. Zgodnie z przepisami, okres przedwyborczy zaczyna się już od ogłoszenia wyborów i zgłoszenia komitetów.

Wszyscy skupiamy się na okresie kampanii wyborczej, poprzedzającej samo głosowanie, które w tym roku wypadnie 21 października. Jednak kalendarz wyborczy jest dużo większy niż wszystkim się wydaje.

Zanim kalendarz wyborczy, przypominamy, że mamy również dokładny spis zgłoszonych w regionie kandydatów, wraz z podziałem na powiat chełmski, włodawski i krasnostawski. Natomiast kliknięcie w obrazek z grafiką wyborczą skieruje do wszystkich tekstów związanych z wyborami samorządowymi 2018.wybory 2018

Kalendarz wyborczy – sierpień 2018

Zgodnie z przepisami, do dnia 27 sierpnia 2018 r. musi zostać podana do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kalendarz wyborczy mówi również, że musi do tego samego dnia nastąpić zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Kalendarz wyborczy – wrzesień 2018

Kalendarz wyborczy we wrześniu nabiera rozpędu, to miesiąc wielu ustawowych ustaleń administracyjnych i z reguły mocny początek kampanii wyborczej, któremu sprzyja koniec wakacji. Do dnia 6 września 2018 r. następuje zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, natomiast do dnia 11 września 2018 r. musi nastąpić powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

Do dnia 17 września 2018 r. zostają utworzone obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, a do tego samego dnia, dokładnie do godz. 24:00 muszą być zgłoszone terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

Do dnia 21 września 2018 r. następuje podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Z kolei do do dnia 26 września 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Do teog samego dnia następuje również zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Ostatnia istotna data dla kalendarza wyborczego we wrześni to 28 września 2018 r. Do tego dnia następuje przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

Kalendarz wyborczy – październik 2018

Październik to już właściwie finisz kampanii wyborczej i ostatnia prosta kandydatów w wyścigu o mandaty w samorządach. Do dnia 1 października 2018 r. następuje przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

Kandydaci w wyborach bez wątpienia mają zapisaną kolejną datę w kalendarzu. Od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 odbywa się nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Z kolei do dnia 8 października 2018 r. następuje rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do tego samego dnia jest również zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

Do dnia 12 października 2018 r. jest okres składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, a do dnia 16 października 2018 r. mija termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

W dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 następuje oficjalne zakończenie kampanii wyborczej. Od zakończenia kampanii obowiązuje już cisza wyborcza.

W dniu 20 października 2018 r. nastąpi przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców, natomiast w dniu 21 października 2018 r. w godzinach miedzy 7:00–21:00 głosowanie.

Wszystkie terminy ustawowe są opisane zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, informacje pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *