Home Tag "komputer"

Wierzbica stawia na komputery

Gmina Wierzbica pozyskała dofinansowanie na realizację mikroprojektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych„. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Umowa o powierzenie grantu została zawarta 6 sierpnia 2018 roku. Całkowity koszt […]